Adverteren

Als bedrijf kun je profiteren van de aanloop die sancho.nl kent. Sancho.nl heeft circa 500 bezoekers per dag. Het forum kent een groot aantal leden en het ledenaantal stijgt nog steeds.

Een advertentie op onze website kost 180 euro per jaar. Wij promoten onze adverteerders op twee manieren:

 • In de voetbalk is een afbeelding van uw winkel te zien, met een directe link naar uw eigen website.
 • Daarnaast mag u uw winkel op een pagina promoten met tekst en afbeeldingen. Op de pagina mag 1 directe link naar uw website geplaatst worden.

Voorwaarden

 • Banner wordt geplaatst voor de duur van de overeengekomen periode.
 • Sancho.nl is en blijft onafhankelijk. Dat wil zeggen dat Sancho.nl geen reclame zal maken voor het bedrijf in de andere onderdelen van de website. Tevens zal Sancho.nl geen negatieve berichten aangaande het bedrijf uit het forum verwijderen.
 • Bedrijven die adverteren hebben geen invloed op de inhoud van de website en forum en dienen zich te onthouden van het plaatsen van berichten op het forum, met uitzondering van de ondernemershoek.
 • Bedrijven dienen zelf hun logo aan te leveren in digitale variant.
 • De banner van het bedrijf mag niet groter zijn dan 150 x 50 pixels.
 • Geen bewegende banners/plaatjes! (animated gifs)
 • Betaling geschiedt door overmaking van het bedrag, na het ontvangen van een factuur.
 • Sancho.nl heeft het recht om een nieuwsbericht en/of aanbieding niet te plaatsen, als dit discriminerende, sexuele getinte, rascistische teksten bevat.
 • Sancho.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele type- en spelfouten in de teksten van de adverteerder.
 • Sancho.nl behoudt het recht om de indeling of pagina waarop adverteerders/sponsors worden vermeld te wijzigen.
 • Sancho.nl behoudt het recht om aanpassingen te doen aan de website en plaatsing banners.
 • Als bedrijf is het niet toegestaan dat u zichzelf profileert op het forum.

Wilt u een banner plaatsen? Vul onderstaand formulier in. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.