Lidmaatschap beëindigen

Het verenigingsjaar van Vereniging Sancho  loopt van 1-7 tot en met 30-6 van het daarop volgende kalenderjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd.

Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar worden de rechten voor het clubledengedeelte van het forum ingetrokken.

Je blijft natuurlijke welkom op het openbare deel van het forum en je kunt Vereniging Sancho ook op facebook vinden.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren via onderstaand formulier. Graag bij opzegging aangeven wat de reden tot beëindiging lidmaatschap is.